Linh kiện Laptop

NVIDIA QUADRO 3000M (2GB)

Giá: 2.500.000 Đ
Giá: 2.500.000 Đ

NVIDIA QUADRO K3000M (2GB)

Giá: 2.900.000 Đ
Giá: 2.900.000 Đ

AMD FirePro M5950

Giá: 900.000 Đ
Giá: 900.000 Đ

AMD FirePro M4000 (1GB)

Giá: 900.000 Đ
Giá: 900.000 Đ

AMD FirePro M5100 (2GB)

Giá: 1.200.000 Đ
Giá: 1.200.000 Đ

AMD FirePro M8900 (2GB)

Giá: 1.500.000 Đ
Giá: 1.500.000 Đ

AMD FirePro M6000 (2GB)

Giá: 1.500.000 Đ
Giá: 1.500.000 Đ

AMD FirePro M6100 (2GB)

Giá: 2.500.000 Đ
Giá: 2.500.000 Đ

Mainboard Dell Precision M4600

Giá: 2.000.000 Đ
Giá: 2.000.000 Đ

Mainboard Dell Precision M4700

Giá: 2.200.000 Đ
Giá: 2.200.000 Đ

Mainboard Dell Precision M4800

Giá: 2.500.000 Đ
Giá: 2.500.000 Đ

Mainboard HP Elitebook 8560W

Giá: 1.900.000 Đ
Giá: 1.900.000 Đ

Mainboard HP Elitebook 8570W

Giá: 2.500.000 Đ
Giá: 2.500.000 Đ

Mainboard Dell Precision M6600

Giá: 2.200.000 Đ
Giá: 2.200.000 Đ

Mainboard Dell Precision M6700

Giá: 2.500.000 Đ
Giá: 2.500.000 Đ

Mainboard Lenovo ThinkPad W520

Giá: 2.200.000 Đ
Giá: 2.200.000 Đ

Mainboard Lenovo ThinkPad W530

Giá: 2.900.000 Đ
Giá: 2.900.000 Đ

Nvidia Quadro 2000M (2GB)

Giá: 1.600.000 Đ
Giá: 1.600.000 Đ

Nvidia Quadro 1000M (2GB)

Giá: 1.200.000 Đ
Giá: 1.200.000 Đ

Nvidia Quadro K2100M (2GB)

Giá: 2.500.000 Đ
Giá: 2.500.000 Đ
Hỗ trợ

Hotline

Phone: 0909 212 772

Kỹ thuật

Phone: 090 23 23 203

KD - Mr Quang

Phone: 0902323203

KD - Mr Vinh

Phone: 0909 212 772

zalo
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường