Dell Workstation

Dell Precision M6800 Workstation (Core i7-4800MQ, Quadro K4100M)
HOT
12 Tháng

Dell Precision M6800 Workstation (Core i7-4800MQ, Quadro K4100M)

Giá: 25.900.000đ
Giá: 25.900.000đ
Dell Precision M4800 Workstation (Core i7-4800MQ, Quadro K1100M)
HOT
12 Tháng

Dell Precision M4800 Workstation (Core i7-4800MQ, Quadro K1100M)

Giá: 15.900.000đ
Giá: 15.900.000đ

Dell Precision M4800 Workstation (Core i7-4810MQ, QHD+)

Giá: 19.500.000đ
Giá: 19.500.000đ
Dell Precision M7510 Workstation (Core i7-6820HQ, AMD FirePro W5170)
Icon News
HOT
12 Tháng

Dell Precision M7510 Workstation (Core i7-6820HQ, AMD FirePro W5170)

Giá: 26.500.000đ
Giá: 26.500.000đ
Dell Precision M4700 Workstation (Core i7-3740QM, Vga Quadro K1000M)
HOT
12 Tháng

Dell Precision M4700 Workstation (Core i7-3740QM, Vga Quadro K1000M)

Giá: 11.900.000đ
Giá: 11.900.000đ

Dell Precision M6700 Workstation (Core i7-3940XM, Quadro K5000M)

Giá: 24.500.000đ
Giá: 24.500.000đ
Dell Precision M3800 Workstation (Core i7-4712HQ, Quadro K1100M, QHD+)
HOT
12 Tháng

Dell Precision M3800 Workstation (Core i7-4712HQ, Quadro K1100M, QHD+)

Giá: 21.500.000đ
Giá: 21.500.000đ
Dell Precision M4800 Workstation (Core i7-4800MQ, Quadro K2100M)
HOT
12 Tháng

Dell Precision M4800 Workstation (Core i7-4800MQ, Quadro K2100M)

Giá: 16.900.000đ
Giá: 16.900.000đ
Dell Precision M6700 Workstation (Core i7-3740QM, Quadro K3000M)
HOT
12 Tháng

Dell Precision M6700 Workstation (Core i7-3740QM, Quadro K3000M)

Giá: 16.900.000đ
Giá: 16.900.000đ
Dell Precision M4600 Workstation (Core i7-2760QM, Quadro 2000M)
HOT
6 Tháng

Dell Precision M4600 Workstation (Core i7-2760QM, Quadro 2000M)

Giá: 9.990.000đ
Giá: 9.990.000đ

Dell Precision M6600 Workstation (Core i7-2760QM, Nvidia Quadro 3000M)

Giá: 11.900.000đ
Giá: 11.900.000đ
Dell Precision M6600 Workstation (Core i7-2820QM, Quadro 4000M)
HOT
6 Tháng

Dell Precision M6600 Workstation (Core i7-2820QM, Quadro 4000M)

Giá: 12.900.000đ
Giá: 12.900.000đ
Dell Precision M4700 Workstation (Core i7-3840QM, Quadro K2000M)
HOT
12 Tháng

Dell Precision M4700 Workstation (Core i7-3840QM, Quadro K2000M)

Giá: 12.900.000đ
Giá: 12.900.000đ

Dell Precision M3800 Workstation (Core i7-4712HQ, Full HD)

Giá: 19.500.000đ
Giá: 19.500.000đ

Dell Precision M4700 Workstation (Core i7-3740QM, Quadro K2000M)

Giá: 12.500.000đ
Giá: 12.500.000đ

Dell Precision M6500 Worksation (Core i7-840QM, Quadro FX2800)

Giá: 7.500.000đ
Giá: 7.500.000đ
Dell Precision M3800 Workstation (Core i7-4712HQ, UHD-4K)
HOT
12 Tháng

Dell Precision M3800 Workstation (Core i7-4712HQ, UHD-4K)

Giá: 23.000.000đ
Giá: 23.000.000đ
Dell Precision M4600 Workstation (Core i7-2720QM, Quadro 1000M)
HOT
6 Tháng

Dell Precision M4600 Workstation (Core i7-2720QM, Quadro 1000M)

Giá: 9.500.000đ
Giá: 9.500.000đ

Dell Precision M6800 Workstation (Core i7-4800MQ, Quadro K3100M )

22.900.000đ
23.900.000đ
22.900.000đ
23.900.000đ

Dell Precision M6800 Workstation (Core i7-4700MQ, FirePro M6100 )

Giá: 17.900.000đ
Giá: 17.900.000đ
Hỗ trợ

Hotline

Phone: 0909 212 772

Kỹ thuật

Phone: 090 23 23 203

KD - Mr Phước

Phone: 0932 715 723

KD - Mr Vinh

Phone: 0909 212 772

Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường