Card Graphics

NVIDIA QUADRO 3000M (2GB)

Giá: 2.500.000 Đ
Giá: 2.500.000 Đ

NVIDIA QUADRO K3000M (2GB)

Giá: 2.900.000 Đ
Giá: 2.900.000 Đ

AMD FirePro M5950

Giá: 900.000 Đ
Giá: 900.000 Đ

AMD FirePro M4000 (1GB)

Giá: 900.000 Đ
Giá: 900.000 Đ

AMD FirePro M5100 (2GB)

Giá: 1.200.000 Đ
Giá: 1.200.000 Đ

AMD FirePro M8900 (2GB)

Giá: 1.500.000 Đ
Giá: 1.500.000 Đ

AMD FirePro M6000 (2GB)

Giá: 1.500.000 Đ
Giá: 1.500.000 Đ

AMD FirePro M6100 (2GB)

Giá: 2.500.000 Đ
Giá: 2.500.000 Đ

Nvidia Quadro 2000M (2GB)

Giá: 1.600.000 Đ
Giá: 1.600.000 Đ

Nvidia Quadro 1000M (2GB)

Giá: 1.200.000 Đ
Giá: 1.200.000 Đ

Nvidia Quadro K2100M (2GB)

Giá: 2.500.000 Đ
Giá: 2.500.000 Đ

Nvidia Quadro K3100M (4GB)

Giá: 3.500.000 Đ
Giá: 3.500.000 Đ

Nvidia Quadro 4000M (2GB)

Giá: 3.200.000 Đ
Giá: 3.200.000 Đ

Nvidia Quadro K1100M (2GB)

Giá: 1.500.000 Đ
Giá: 1.500.000 Đ

Nvidia Quadro K1000M (2GB)

Giá: 1.200.000 Đ
Giá: 1.200.000 Đ

Nvidia Quadro K2000M (2GB)

Giá: 1.800.000 Đ
Giá: 1.800.000 Đ

Nvidia Quadro FX880 (1GB)

Giá: 900.000 Đ
Giá: 900.000 Đ

Nvidia Quadro M5000M (8GB)

Giá: 12.500.000 Đ
Giá: 12.500.000 Đ

NVidia Quadro K4000M (4GB)

Giá: 4.200.000 Đ
Giá: 4.200.000 Đ

AMD FirePro W5170M (2GB)

Giá: 2.000.000 Đ
Giá: 2.000.000 Đ
Hỗ trợ

Hotline

Phone: 0909 212 772

Kỹ thuật

Phone: 090 23 23 203

KD - Mr Quang

Phone: 0902323203

KD - Mr Vinh

Phone: 0909 212 772

zalo
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường