Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối

Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối

Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối

Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối

Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối
Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối
Linh kiện Laptop

NVIDIA QUADRO 3000M (2GB)

Giá: 2.800.000đ
Giá: 2.800.000đ

NVIDIA QUADRO K3000M (2GB)

Giá: 3.200.000đ
Giá: 3.200.000đ

AMD FirePro M5950

Giá: 900.000đ
Giá: 900.000đ

AMD FirePro M4000

Giá: 900.000đ
Giá: 900.000đ

AMD FirePro M5100

Giá: 1.200.000đ
Giá: 1.200.000đ

AMD FirePro M8900

Giá: 1.500.000đ
Giá: 1.500.000đ

AMD FirePro M6000 (2GB)

Giá: 1.900.000đ
Giá: 1.900.000đ

AMD FirePro M6100 (2GB)

Giá: 2.500.000đ
Giá: 2.500.000đ

Mainboard Dell Precision M4600

Giá: 2.300.000đ
Giá: 2.300.000đ

Mainboard Dell Precision M4700

Giá: 2.800.000đ
Giá: 2.800.000đ

Mainboard Dell Precision M4800

Giá: 3.500.000đ
Giá: 3.500.000đ

Mainboard HP Elitebook 8560W

Giá: 1.900.000đ
Giá: 1.900.000đ

Mainboard HP Elitebook 8570W

Giá: 2.500.000đ
Giá: 2.500.000đ

Mainboard Dell Precision M6600

Giá: 2.500.000đ
Giá: 2.500.000đ

Mainboard Dell Precision M6700

Giá: 2.800.000đ
Giá: 2.800.000đ

Mainboard Lenovo ThinkPad W520

Giá: 2.200.000đ
Giá: 2.200.000đ

Mainboard Lenovo ThinkPad W530

Giá: 2.900.000đ
Giá: 2.900.000đ

Nvidia Quadro 2000M (2GB)

Giá: 1.600.000đ
Giá: 1.600.000đ

Nvidia Quadro 1000M (2GB)

Giá: 1.200.000đ
Giá: 1.200.000đ

Nvidia Quadro K2100M (2GB)

Giá: 2.600.000đ
Giá: 2.600.000đ
Hỗ trợ

Hotline

Phone: 0909 212 772

Kỹ thuật

Phone: 090 23 23 203

KD - Mr Phước

Phone: 0932 715 723

KD - Mr Vinh

Phone: 0909 212 772

Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường