Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối

Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối

Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối

Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối

Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối
Công ty TNHH Điện tử Tin học Kết Nối
Adapter

Adapter Dell 210W (19.5V-10.8A) Original

Giá: 650.000đ
Giá: 650.000đ

Adapter Dell 240W (19.5V-12.3A) Original

Giá: 950.000đ
Giá: 950.000đ

Adapter Dell 130W (19.5V-6.7A) Original

Giá: 1.100.000đ
Giá: 1.100.000đ

Adapter HP 200W (19.5V-10.3A) Original

Giá: 800.000đ
Giá: 800.000đ

ADAPTER HP 150W (19.5V-7.7A) ORIGINAL

Giá: 700.000đ
Giá: 700.000đ
Hỗ trợ

Hotline

Phone: 0909 212 772

Kỹ thuật

Phone: 090 23 23 203

KD - Mr Phước

Phone: 0932 715 723

KD - Mr Vinh

Phone: 0909 212 772

Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường